Inloggen Portaal / Medisch dossier

In verband met de overgang naar een nieuw Huisartsen Informatie Systeem, zijn wij overgestapt naar Uw Zorg online.  Voor vragen over het portaal kunt u mailen naar: info@wijhuisartsen.nl