Klachten

Klachtenprocedure

Beschrijving van te volgen stappen ingeval van klachten of onenigheden met betrekking tot onze diensten of voorwaarden.

Neem gerust contact met ons op in geval van klachten, vragen of suggesties met betrekking tot onze diensten of voorwaarden. We zullen je klachten proberen te onderzoeken en op te lossen zodra dat redelijkerwijs mogelijk is voor ons. Om dat te doen hebben we wellicht aanvullende informatie van je nodig over de klacht. We zullen je informeren over onze acties in vervolg op je klacht.

Indien je het niet met ons eens bent over onze voorwaarden, laat het ons dan weten zodat we het kunnen bespreken en proberen een oplossing te vinden die voor ons beiden acceptabel is.

Indien we een geschil niet kunnen oplossen, zal een dergelijk geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van Amsterdam, Nederland, tenzij je ons binnen één (1) maand na het ontstaan van het geschil hebt geïnformeerd over je wens om het geschil voor te leggen aan een andere rechtbank die bevoegd is krachtens de Nederlandse wet.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

Je kunt mailen naar info@wijhuisartsen.nl t.a.v. de klachtenfunctionaris of bellen naar 033-2998555.

Wil je je klacht per post indienen? Stuur deze dan naar dit adres:

Wij huisartsen
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Heideweg 244
1e verdieping
3825 ZM Amersfoort