Staking huisartsen - 1 juli 2022 - Wij huisartsen

donderdag 16 juni 2022
12:50

Ook wij staken op vrijdag 1 juli 2022, vanwege de hoge werkdruk die wij ervaren. Op die dag zijn wij alleen bereikbaar voor spoedzorg op onze locatie Heideweg. 

1 juli - Landelijke Stakingsdag Huisartsen

Vrijdag 1 juli staken wij: die dag draaien wij een zondagsdienst

Wij huisartsen doen mee aan de landelijke huisartsen actiedag. Onze praktijk is dan ook op 1 juli alleen voor spoed toegankelijk: alléén op locatie Heideweg. Voor reguliere vragen kun je vrijdag 1 juli niet bij ons terecht.

 

Wij geven daarmee een signaal af dat de maat vol is. De werkdruk wordt te hoog. Naast de dag-praktijk doen wij ook dienst op de huisartsenpost. Het aantal diensten en de werkdruk tijdens de diensten wordt te hoog. Steeds meer huisartsen kiezen daardoor niet meer voor een eigen praktijk waardoor de overgebleven praktijkhouders (50% van alle huisartsen) verantwoordelijk zijn voor alle diensten.

Daarnaast kunnen wij heel veel patiënten niet meer verwijzen omdat de ziekenhuizen en GGZ-instellingen lange wachtlijsten hebben. Hierdoor moeten wij patiënten langer blijven behandelen zonder daarvoor de juiste expertise te hebben. Anders zouden wij deze patiënten niet verwezen hebben.

Ook is het budget voor huisvesting binnen het tarief te laag waardoor we geld, dat bedoeld is voor zorg, moeten aanwenden voor huisvesting. Dat is niet de bedoeling en gaat ten koste van de kwaliteit van de behandelingen.

Tenslotte is de tijd die nodig is om een patiënt goed te behandelen niet meer van deze tijd. De zorgvragen zijn complexer geworden omdat we steeds meer behandelingen kunnen doen in de huisartsenpraktijk. Echter de zorgverzekeraar neemt dat niet mee in haar berekeningen en er wordt nog steeds vanuit gegaan dat wij die zorg in 10 minuten kunnen leveren. Wij vragen met klem om niet meer dan 4 patiënten per uur te zien in plaats van de huidige 6 patiënten per uur.

Steeds meer (jonge) huisartsen verlaten het mooie huisartsenvak omdat de werkdruk te hoog is. De komende 6 jaar gaat 30% van de huisartsen met pensioen. Het vak moet dus weer aantrekkelijk worden voor jonge huisartsen om praktijken te willen overnemen, om zo te zorgen dat ook in de toekomst iedere Nederlander toegang heeft tot een huisartsenpraktijk.

Daarom staken wij 1 juli!