Belangrijk nieuws! Nieuwe naam per januari 2022

woensdag 1 december 2021
14:33

Belangrijk nieuws! Nieuwe naam per januari 2022.

Naamswijziging per januari 2022

Het afgelopen jaar is er onrust geweest over het bedrijf Quin en Quin Dokters. In 2019 hebben wij de
keuze gemaakt met hen samen te gaan werken om zodoende samen de digitalisering binnen de
huisartsenzorg te ontdekken. Ondanks dat wij een volledig onafhankelijke praktijk zijn gebleven, bleek
de keuze voor een gezamenlijke naam wat lastig.

Dat heeft ons doen besluiten om vanaf januari ‘22 een nieuwe naam aan te nemen.

Ben je patiënt? Lees hier de brief over de naamswijziging.

Wij huisartsen

De naam die wij vanaf januari 2022 dragen is ‘Wij huisartsen’. We hebben deze naam met veel
zorg gekozen en zijn er ontzettend trots op. Dit is het logo dat je vanaf die periode op de gevel zult zien:

 

 

 

 

 

 

In een later stadium vertellen we je meer over de visie en missie en de pay-off ‘cirkel van zorg’.
Op dit moment is het voor ons het meest belangrijk je zo goed mogelijk te informeren over de stappen
die we de komende periode gaan zetten. Graag willen we verduidelijken dat er binnen onze
praktijkvoering niets veranderd.

Wij danken je voor je begrip en flexibiliteit!

Een nieuwe naam, wat verandert allemaal voor mij als patiënt?

Wat verandert er voor mij als patiënt?

Voorlopig verandert er niets. In januari 2022 zal het logo en naam Quin Dokters niet meer zichtbaar zijn op de website en in de praktijk. Ook krijgt de website een nieuwe url, namelijk wijhuisartsen.nl. Echter, de huidige url blijft voorlopig nog even bestaan, die linkt door naar de nieuwe url. 

Het e-mailadres info@quin-vathorst.nl wordt per januari info@wijhuisartsen.nl, maar voorlopig wordt alle mail nog doorgestuurd.

Het telefoonnummer, de website, de manier van het maken van afspraken verandert voorlopig niet.

Verandert het telefoonnummer?

Het telefoonnummer verandert niet.

Veranderen de e-mailadressen?

De e-mail adressen veranderen na januari allemaal naar **@wijhuisartsen.nl. Echter worden alle mails die gestuurd worden naar **@quin-vathorst.nl voorlopig doorgestuurd. Maak je een foutje? Dat is dus niet erg!

Verandert de website?

De website verandert niet. Tenminste, de url van de website wijzigt van quin-vathorst.nl naar wijhuisartsen.nl. Echter, wanneer je quin-vathorst.nl intypt wordt je automatisch doorverwezen naar wijhuisartsen. Maak je een foutje? Dat geeft dus niets!

Per wanneer verandert de naam?

De naam wordt gewijzigd per januari 2022. We hopen de eerste week van januari alle logo's, teksten, brieven, flyers, folders en schermen te hebben aangepast. Mocht je het oude logo of de naam nog ergens opmerken, laat het dan weten via marketing@quin-vathorst.nl.