Belangrijk: wij wijzigen ons Huisartsen Informatie Systeem!

dinsdag 20 september 2022
12:00

Zoals ook in de media regelmatig is te lezen is de huisartsensector in beweging. Om onze praktijkvoering optimaal te laten functioneren wordt donderdag 13 oktober een nieuw Huisarts Informatie Systeem geimplementeerd. 

Zoals ook in de media regelmatig is te lezen is de huisartsensector in beweging. Om onze praktijkvoering optimaal te laten functioneren zijn wij op de achtergrond bezig met het uitrollen van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen.

Nieuw informatie systeem
Aankomende donderdag start de implementatie van ons nieuw HIS / Huisartsen informatie systeem. Door hier voor te kiezen sluiten wij ons aan bij het systeem dat regionaal ook het meest wordt gebruikt. Met dit HIS kunnen we nieuwe digitale mogelijkheden inzetten en de huidige digitale tools die we gebruiken, verbeteren. Denk hierbij aan meer mogelijkheden binnen het patiënten portaal en een andere manier van online afspraken maken. Voor ons dus een belangrijke stap!

Verandering online dossier/portaal
Met de komst van het nieuwe informatie systeem, is het belangrijk te vermelden dat we ook direct overstappen naar een nieuw online portaal. Het huidige portaal waarmee je je online dossier kunt inzien, is vanaf eind deze week niet meer te gebruiken. Wij sturen je nieuwe instructies waar en op welke manier je je kunt aanmelden voor het nieuwe portaal om je online je gegevens in te zien. Tevens maak je voortaan via dit portaal ook je afspraken bij onze praktijk.

Ondanks dat we er alles aan doen om de implementatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen we je er op attent maken dat je donderdag en vrijdag hier wel hinder van kunt ondervinden. Bijvoorbeeld doordat we minder goed bereikbaar zijn of misschien is het via de website tijdelijk minder makkelijk een afspraak met ons te maken.

In geval van nood zijn wij altijd bereikbaar. Bel dan naar de praktijk en kies direct een 1.

Wij hopen hiervoor op je begrip!