Visie en missie van Wij huisartsen

Stel je het eens voor..... Altijd jouw huisarts bij je, die overal en altijd beschikbaar is om jouw medische vraag te beantwoorden.

Fysiek is dat onmogelijk maar in de zeer nabije toekomst zal dat echt tot de mogelijkheid behoren.

De zorg in Nederland staat onder druk. De zorgkosten stijgen door de toename van vraag naar zorg in verband met de vergrijzing. Het aantal beschikbare zorgverleners daalt door de grotere vraag en door de feminisatie binnen de zorg, waardoor er meer behoefte is aan parttime werken. Wij huisartsen zoekt naar oplossingen voor dit moeilijke vraagstuk en wij denken het gevonden te hebben in een combinatie van het bieden van optimale digitale zorg en het aanbieden van fysieke zorg op de juiste plaats. Hierdoor is een patiënt bij ons aan het juiste adres voor zeer persoonlijke, hoge kwalitatieve zorg, die toekomstbestendig is.

Meer inzicht en beter advies

Huisarts en specialist in één team

Omdat een huisarts een generalist is en in sommige gevallen niet alle kennis heeft om optimaal te adviseren, kan de huisarts de hulp inroepen van gespecialiseerde collega’s die ook deel uit maken van het Wij huisartsen. Dit team, dat om jou heen staat, bepaalt samen met jou of je een behandeling nodig hebt.

Samen met de patiënt wordt gekeken waar een eventuele behandeling moet plaats vinden. Dat zal vaak bij jouw Wij huisartsen praktijk zelf kunnen. Goede en hoogwaardige kwalitatieve zorg dichtbij. Maar soms is een doorverwijzing nodig naar een meer gespecialiseerd centrum. Dat kan een kliniek zijn die heel veel dezelfde ingrepen doet, en daardoor betere resultaten boekt dan een gewoon ziekenhuis. Of je wordt verwezen naar een Top-klinisch ziekenhuis dat zich heeft toegelegd op minder vaak voorkomende operaties of behandelingen en daardoor veel expertise heeft in moeilijker complexe vraagstukken.

Wij streven er naar je zo transparant mogelijk te laten zien waarom wij welke adviezen geven, en waar je de beste zorg op de juiste plaats kunt krijgen.