Wij Huisartsen, uw huisarts, de warme menselijke maat….

Persoonlijke en deskundige zorg

Book-in  en spoedzorg

Wij huisartsen biedt unieke huisartsenzorg door naast de “normale" spreekuren een Book-In Centrum te introduceren waar u gedurende de gehele dag een afspraak kunt maken om eenvoudige klachten voor te leggen op de dag dat het u uitkomt. Ook voor spoed kunt u hier terecht.

Chronische zorg

Voor patiënten met zogenaamde chronische aandoeningen zoals diabetes, astma en COPD en patiënten met een verhoogd risico op hart en vaatziekten, leveren de praktijkverpleegkundigen (POH-S) van Wij huisartsen continue zorg om deze aandoeningen zo optimaal mogelijk te behandelen.

Specialistische zorg

Bij Wij huisartsen ondersteunen specialisten en verpleegkundig specialisten de huisarts in het stellen van de juiste diagnose. Hierdoor hoeft u niet onnodig naar het ziekenhuis te worden verwezen en kunnen veel eenvoudige specialistische behandelingen bij Wij huisartsen uitgevoerd worden tegen lagere kosten (-35%).

Psychische sociale zorg

Binnen Wij huisartsen bieden wij laagdrempelige psychische en sociale zorg door onze POH-GGZ (psychologen en SPV-ers). Hierdoor kunt u binnen de praktijk terecht voor professionele psychische hulp die binnen de basiszorg vergoed wordt. Voor opvoedkundige problemen en psychische problemen van uw kinderen kunt u terecht bij onze POH-Jeugd (Orthopedagoog).

Preventieve zorg

Preventie zal in toenemende mate een grotere rol krijgen binnen de zorg. Daarom biedt Wij huisartsen nu al de mogelijkheid om u preventief te laten checken op risico’s op het krijgen van Hart en Vaatziekten zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol en vaatafwijkingen. Beter gecheckt dan te moeten worden behandeld.

Specialistische Chirurgische behandelingen

Wij huisartsen biedt specialistische chirurgische behandelingen, zoals de behandeling van Carpaal Tunnel syndroom, Triggerfingers, grote vetbulten >5cm en huid kwaadaardigheden. Ons team van specialisten en gespecialiseerde huisartsen staat voor uw klaar om u, op uw eigen locatie, te helpen. (Deze behandelingen vallen onder specialistische zorg en gaan ten koste van uw eigen risico.)

Contact