Vetbult verwijderen

(Lipoom < 3cm)

Atheroomcyste

Een lipoom of vetbult is een goedaardige zwelling die in de onderhuidse vetlaag langzaam groeit. De vetbult kan overal groeien waar een onderhuidse vetlaag ligt en kan hinder veroorzaken. Een vetbult groter dan 3 cm kan in uitzonderlijke gevallen kwaadaardig ontaarden. Vandaar dat wij adviseren om een vetbult te laten verwijderen indien deze nog kleiner is dan 3 cm. Is een lipoom of vetbult groter dan 3 cm, dan word je verwezen naar de artsen van Quin chirurgische zorg.

De operatie…

Ter hoogte van de zwelling wordt met een stift een lijntje getekend. De huid wordt gedesinfecteerd en er wordt verdoving rond de zwelling gespoten. Nadat gecheckt is of de huid goed verdoofd is wordt een incisie gemaakt over het aangetekende lijntje. De vetbult zit onder de huid en wanneer er iets druk op de huid wordt gegeven komt het lipoom door de incisie vaak makkelijk naar buiten. De huid wordt onderhuids gesloten met oplosbare hechtingen. Vaak is dat voldoende. Wanneer er iets meer trek op de wond wordt verwacht worden extra huidhechtingen geplaatst. Die moeten na 7-10 dagen worden verwijderd.

Nazorg

De eerste 24 uur mag je niet douchen. Daarnaast wordt afgeraden om te sporten of activiteiten te verrichten waardoor er meer trek op de wond komt. Mocht je na 3-4 dagen meer pijn ervaren kan er sprake zijn van een wondinfectie. Het is dan verstandig een arts op het walk in centrum te raadplegen. Indien je niet-oplosbare huidhechtingen heeft moeten die tussen de 7-10 dagen worden verwijderd.